Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Eye Candy

I've added the ability to pick up any weapon lying around and the player would change his style accordingly.
Enemies also search for weapons if their basic weapons break.

Katana at work


Death lurks in the shade


You can't touch the genre of samurai without a battle in tall grass


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου